Homepage - Családnevek - Mankó
Mankó

Született 1846-ban Pécsett. Iskolai tanulmányait részben a pécsi Notre Dame zárdában, részben a kassai Orsolya szüzek zárdájában végezte. A posta intézethez 1878-ban került, mely évben posta kiadóvá képesíttetett. Ezen időtől fogva 1882-ig mint kiadó működött több nagyobb és kisebb hivatalnál, ekkor azonban Püspök Szt. Erzsébetre postamesterré neveztetett ki. Kineveztetése napját élete legörömteljesebb napjának nevezi és csekély fizetése daczára teljes megelégedésben él.

Comments are closed.

error: Ejnye! Ne másolj!