Kovjanits

 

1862-ben született. Iskolai tanulmányait Pécsett végezte, majd a kereskedői pályára lépett s mint kereskedősegéd működött 1880-ig, midőn besoroztatott. Az 52. gyalogezrednél szolgált, honnét mint tizedes került haza. A kereskedői pályára tért ismét vissza, mint segéd Pécsett, Szegeden és Budapesten működött. 1884-ben szülőközségében telepedett le, megnősült és saját üzletében (vegyeskereskedés) élt hivatásának 1890-ig, mely évben felhagyva a kereskedéssel, gazdálkodást folytatott s mint községi előljáró működött. 1893-ban jelenlegi állomására postamesterré neveztetett ki, 1897-ben pedig m. kir. állami anyakönyvvezetővé.

error: Ejnye! Ne másolj!
Megszakítás