Kovácsik

1861-ben született Turócz-Szt-Mártonban. Iskoláit Rimaszombatban végezte. Postakiadóvá 1880-ban képesíttetett s ez időtől fogva mint kiadó állandóan Stubnyafürdőn volt alkalmazva. 1890-ig, mikor ugyanezen hivatalhoz postamesterré neveztetett ki.

error: Ejnye! Ne másolj!
Megszakítás