Harpf

Harpf József, Zombor 1896.

Sírköves és kőfaragó

Alapíttatott 1859-ben

Sírkövek raktára a Zrínyi utcában, még köfaragó műhelye a Béla utca 82. sz alatt, saját házában van.

 

error: Ejnye! Ne másolj!
Megszakítás