Dukesz

Posta-kiadóvá képesíttetett Budapesten 1878. év deczember 21-én; II-od osztályú postasegédtisztté kineveztetett 1884. év augusztus hó 14-én; az ózdi II-od osztályú kincstári hivatal vezetésével megbizatott 1885. év május 13-án; ebbeli megbizatása alól felmentetett és tiszti rangjáról lemondott 1888. év május hó 1-én, midőn az ózdi kincstári hivatal postamesteri kezelés alá vétetett és ezen hivatalhoz postamesterré kineveztetett.

error: Ejnye! Ne másolj!
Megszakítás